tisdag 27 februari 2024

Noratrofén 2024 tyvärr inställd


Vi fick besked i helgen att årets upplaga av Noratrofén, en tävling som skulle ingå i vår SverigeSerie tyvärr redan i detta tidiga skede är inställd. 

Några vägägare säger helt enkelt nej till att upplåta sina vägar för rally, detta gör det tråkigt nog omöjligt att organisera en tävling.

Vårt jobb med att hitta ersättningstävling är redan igång och kontakter har kring detta har tagits. 

Vi återkommer med besked.

/ VOC Mekonomen Rally - Roger med organisation

onsdag 6 september 2023

Förändringar i reglemente gällande bilar med B23-motor

 


VOC Mekonomen Rally inför förändring i Basreglemente och möjliggör därmed förändring på motor för äldre bilar då tillgång på motorkomponenter för B23 är en bristvara.

Ändringar berör bilar fram till 88A utgåva och möjliggör motorbyte, ändring/uppdatering. OBS! Bilar utrustade med B230 och Bosch 2,4 insprutning berörs ej av ändringen.

•  Samtliga 240-740 tillåts byta till nyare motorspecifikation i enlighet med: Tekniskt reglemente 740/940, 
   Punkt 3 Drivsystem, 3.1 Motor - Komplett B230 motor inklusive elsystem, insprutning och grenrör –     
   kort och gott inklusive alla tillhörande komponenter.

•  Samtliga 240-740 Utrustade med B23 och K-Jektronic tillåts byta motorblock från B23 och ersätta med 
   B230. Komponenter för detta ska i sin helhet överensstämma med blockutförande. Svänghjul och 
   fördelare från B23 får användas.  

•  Punkt 3.1.5 Trimsats i Basreglemente utgår.

Förändringen är i enlighet med vårt regelverk idag publicerad i form av Bulletin (se avdelning REGLER). Denna är, återigen med hänvisning till vårt reglemente, i-och-med sitt utfärdande överordnad Basreglementet på de punkter ändringarna gör att de båda publikationerna står i motsats till varandra.  
       
På förekommen anledning gör vi därför följande förtydligande. Ändringarna är väsentliga för regelverket och gäller därför med omedelbar verkan. 

/ 2023-09-06 - VOC Mekonomen Rally - rf


söndag 20 augusti 2023

Klassansvarig har haft lite otur

 

Den uppmärksamme har redan noterat att klassansvariga, Roger och Lotta var anmälda till SverigeSerien i Laxå men att vi tvingades avanmäla oss i ett sent skede.

Situationen är att Polisen anser att jag, Roger hade lite för bråttom på väg hem i onsdags kväll. Så pass mycket att samma Polisman tyckte att Svenska Polisen behövde mitt körkort bättre än jag behöver det själv. Istället utfärdade de ett körbevis på 48 timmar som alltså gick ut i fredags kväll.

Jag är inte alls enig med Polismannen vare sig angående vem som har störst behov av MITT körkort eller kring hur lasermätningen gått till. Trots ihärdiga försök att inhibera (frysa/avvakta) indragningen tills dess att detta är prövat och avgjort i korrekt ordning i domstol så vidhöll förundersökningsledaren beslutet att behålla mitt körkort redan nu. 

Märklig ordning vi har i Sverige, att ett kännbart straff utdöms på misstanke UTAN att man fått sin sak prövad. Detta förfarande är kritiserat av Europadomstolen, men det är som man brukar en annan historia.

Och utan körkort är det ju tyvärr inte möjligt att åka rally. Det har formligen gått troll i vårt egna tävlande. Vi såg verkligen fram emot Laxå efter vår återdebut i Nora före semestern.

Vi är inte så lite avundsjuka på alla er som får åka en jättefin tävling i Laxå på lördag. Noterar glatt att det äntligen är ett riktigt schysst startfält. Speciellt hela 21 startande i C-klassen värmer och bådar gott inför framtiden i klassen. Vi följer er självklart hemifrån. 

/ VOC Mekonomen Rally - Roger

onsdag 19 juli 2023

Öppet svar till Ted och Katarina Malm


Jag använder själv inte Facebook sedan hetsjakten på mig baserad på det mediet i samband med GrF-bråket 2012/2013. Men jag har fått mig tilldelat ett långt inlägg där jag förstår att ni tagit illa vid er av ett citat i efterreportaget till Slottssprinten som jag skrivit.

Först och främst. Det var inte alls min mening att såra er. Jag är oerhört imponerad av det jobb ni lägger ner för och på rally trots din sjukdom och trots er dotters belägenhet, Ted. Allra mest imponerad är jag av den energi du har i ditt tillstånd till trots. Det är obegripligt imponerande. Jag har själv en mor som dog i cancer 58-år ung så jag om någon vet att frukta stora C. Har också full förståelse för vilket fantastiskt jobb Katarina lägger ner för att få det att fungera rent praktiskt. Respekt!

Hade jag fått göra, skriva om, med vetskap om hur du skulle ta emot min text så hade jag inte skrivit som jag gjorde. Men så fungerar ju inte vare sig världen eller sociala media så i det avseendet kan jag inte annat än be om offentlig ursäkt. Återigen, det var aldrig min mening att såra någon. 

Måste också påpeka att det inte alls är en stor del av texten, det är ett citat i ett väldigt långt efterreportage till tävlingen. Att rycka ut precis det citatet och dessutom tolka in saker i det som varken står där eller som var avsedda i någon slags undermening är att rycka saker helt ur sitt sammanhang. 

Jag hade lyft aspekten VEC kontra SverigeSerie redan i införreportaget till tävlingen och var därför i någon mån tvungen att svara på min egen ställda fråga.

Många som kommenterar har säkert bara läst ditt inlägg/svar och citatet, dvs inte läst hela min text. Då kan jag förstå att det blir alldeles tokigt.

Måste också påpeka att jag absolut inte nedvärderat någon i vår egen klass. Tvärtom konstaterade jag att det var stentufft mellan VOC-åkare som kör SverigeSerien och de som mer har fokus på Svenska Rallycupen. Liksom att några kommer från att inte ha haft fokus på någon serie till att imponera stort. Inte heller har jag kritiserat Katarina någonstans. I efterreportaget har jag för vana att även ta med CoDrivern det var i den aspekten liksom ”högerstol i att driva cupen” som Katarina var omnämnd. Jag och Lotta är ju i exakt samma situation själva. 

Återigen, läser man hela min text så…

Detta sagt. Du håller en ganska hög profil, Ted. Med det följer att man också får tåla en viss kritik. Du har själv spelat ut VEC mot SverigeSerien och också kritiserat mig och inte minst mina beslut kring VOC´s reglemente med väldigt hårda ord vid många tillfällen.

Vi har såvitt jag kan förstå och se ett faktiskt och stort problem med VEC som ingen vill kännas vid. Jag har påtalat det vid flera tillfällen direkt till dig och även till förbundet. Ni kör cupen utomlands på den generella dispens som vi (VOC genom Carleric redan på hans tid) har förhandlat fram med Tyskland, Belgien, Holland, Danmark och Norge för vårt reglemente. Men ni gör det utan att helt och fullt följa det reglemente som ligger till grund för undantaget. Det är mycket problematiskt. 

Man kan inte själv skapa upplättande (friskrivande) undantag från ett reglemente och ända påstå att dispensen fortsatt gäller. 

Särskilt problematiskt blir det då man låter Volvobilar i GrF delta baserat på på samma undantag, dvs bilar på ett helt annat reglemente än det som dispensen gäller. Dessutom ett nationellt svenskt reglemente inte ett internationellt, men bilar som man av helt förståeliga skäl inte kan skilja från en VOC vid besiktning i de berörda länderna då de är mycket lika varandra. 

Jag ser framför mig stora problem om det skulle inträffa en olycka utomlands med en bil som egentligen inte är tillåten att delta. En nationell bil från Sverige i en internationell tävling utan gällande dispens för sin klass eller enskilda bil.

Att ingen bryr sig om denna väsentliga fråga har fått mig frusterad. Och också lite irriterad på dig Ted i egenskap av ansvarig för VEC, ansvarig för att ni agerar på det här sättet - det måste jag erkänna.

Men! Den frustrationen ska inte gå ut över er Ted och Katarina på ett mer personligt plan. Så uppfattade du uppenbarligen min jämförelse och det ber jag återigen om ursäkt för.

Jag tar gärna ett nytt telefonsamtal med dig Ted så att vi får reda ut de problem vi faktiskt har.

/ VOC Mekonomen Rally - Roger, klassansvarig

  070-661 95 99


fredag 28 april 2023

Midsommardansen i Ljungby tyvärr inställd!

Ljungby tvingas tyvärr att ställa in sin superfina tävling Midsommardansen på grund av för få anmälda. Vi sväljer förtreten över att tappa en kanontävling i vår SverigeSerie och jobbar på att hitta alternativ.

Meddelande från Ljungby MK återgivet nedan.

/ VOC Mekonomen Rally - Roger med organisation

Meddelande från Ljungby MK:

Ljungby 2023-04-27

Tyvärr måste jag med mycket tunga steg meddela att Ljungby Motorklubbs rallytävling Midsommardansen 2023 är inställd.

Midsommardansen är en klassisk tävling som årligen har körts i Ljungby sedan 70-talet. Vårt mål har varje år varit att arrangera en tävling med hög säkerhet, hög kvalitet och fina och utslagsgivande vägar till de tävlande. Summan av det gör att vi behöver minst 100 startande för att täcka de fasta kostnaderna.

Av någon anledning har vi i år endast fått 74 anmälda ekipage. Vi vet inte vad det är som gör att det i år har blivit så få deltagare. Skulle vi ändå köra så innebär det att vi går back med 100 000 kr och det är inte acceptabelt mot våra medlemmar.

Vi har aldrig tidigare behövt ställa in en rallytävling beroende på för få antal startande. Det känns nu riktigt tungt för oss att ta det här beslutet efter allt det arbete som klubbens medlemmar har lagt ned inför den här tävlingen.

Vi kommer nu utvärdera det här för att se hur vi kan få fler att vilja köra rallytävling i Ljungby.

Med vänlig hälsning

Hans Karlsson

Tävlingsledare, Midsommardansen


onsdag 15 februari 2023

VOC´s klassansvarige minns Roland ”Mikro” Åström

En dryg vecka och ett Rally Sweden, Mikros VM Rally, har gått sedan förra måndagen då jag nåddes av chockbeskedet att Roland Åström känd av alla som Mikro hade avlidit helt plötsligt. Först nu har jag kunnat samla mina tankar efter chocken. Jag och Mikro var egentligen mer bekanta än nära vänner men ändå tog det här beskedet mig hårdare än jag själv kan förstå. Jag var uppenbarligen närmare Mikro än jag själv förstått. Mikro, en man som jag bara har gott att säga om.

Själv uppväxt i Vännäs och medlem och aktiv i Vännäs MK sedan unga år har åtta år äldre Mikro varit något av en konstant. Jag minns honom redan från hans ungdomsår rallyåkande i SAAB. Redan då med ett ständigt finurligt leende på läpparna. SAAB blev till Opel i samband med att huvudmärket på Motorcentrum där han jobbade ändrades. Han var en otroligt duktig mekaniker som sedemera blev delägare och om jag inte minns alldeles fel till och med VD under en period. 

Tidigt var Mikro också en viktig kugge i Vännäs Motorklubb. Själv alltså aktiv i rally, den sportgren som också kom att bli hans signum. Men redan tidigt var han inblandad i allt. Som när Vännäs MK körde en av landets allra första Rallycross tävlingar redan 1972. Eller när Nordic Cup körde en av sina deltävlingar i Vännäs. Eller Volvocupen. Eller …

Eller i det lilla en huvudroll när Vännäs MK anordnade en bilorientering som aktivitet under skolornas sportlov, det var tider det då sådant fanns på agendan för sportlovsaktivitet! Självklart satt jag med i en bil. Minns att det tog väldigt länge för föraren att överlista att vi medvetet navigerade fel för att få åka mer rallybil. Men mest från detta tillfälle minns jag eftersnacket till långt ut på natten på VMK´s  dåvarande klubblokal med Mikro i huvudrollen. 

Listan på speciella tillfällen hade kunnat göras lång.

Genom åren blev Mikros roll i klubben större, och större, och större. Ledande roll för små lokala tävlingar växte till dito för DM tävlingar, till motsvarande uppdrag i hela norra Sverige, till SM upprepade gånger och till slut alltså också som banchef för ett VM Rally. Inget rallyuppdrag blir större än så. Men samtidigt var det allt, säger allt som berör tävling med bil. RallyCross, Folkrace, Tillförlitlighet … alltid med Mikro i centrum.

Parallellt med detta växte förtroendeuppdragen åt Bilsportsförbundet regionalt och nationellt. Liksom hans roll i MAS. Överallt var Mikro grundbulten. Den som alla trådar går genom. Som allt beror på. Fråga Mikro. Det är Mikro som vet. Det bestämmer Mikro. Fraser vi som jobbat med honom och nära honom känner igen mycket väl. 

Den gångna helgen hyllades Mikro stort i samband med VM Rallyt. Jag vet att vi var många där ute i skogarna som också hela tiden hade en tanke på Mikro samtidigt som vi njöt av ett fantastisk Rally Sweden. En stor grupp som visste att Mikro satt i sin rallystol där uppe i skyn och njöt av sitt VM Rally tillsammans med oss.

Min första spontana och helt ologiska reaktion när jag fick veta om Mikros plötsliga bortgång förra måndagen var ”men, det går ju inte”. Mikro lämnar inte som alla oss andra ett hål efter sig när vi en gång lämnar jordelivet, han lämnar en avgrundsdjup krater. 

Mikro, du du är otroligt saknad. 

/ VOC Mekonomen Rally - Roger Fransson


söndag 15 januari 2023

VIKTIGT: LED, Xenon eller traditionell Halogen i VOC - läs och rösta!

 

En diskussion pågår återigen i sociala media om varför inte Xenon- och/eller LED-extraljus är godkända i VOC. Därför publicerar jag detta inlägg igen, det har legat ute tidigare men då har jag fått väldigt få svar = väldigt lite intresse från klassen i stort. 

Jag vill här klargöra några saker och bemöta några argument som jag snappat upp från debatten.

PÅSTÅENDE A: ROGER LYSSNAR INTE! 

Detta vill jag bestämt säga emot. Jag lyssnar engagerat på vad som sägs och försöker i samråd med organisationen att ta så kloka beslut som möjligt för klassen som helhet och över tid. 

Det hävdas på vissa håll att jag har en majoritet av klassen emot mig i den här frågan. Det är inte alls min bild! Tvärtom så har jag pratat med många om frågan och när jag fått möjlighet att förklara varför jag envist håller kvar vid traditionell halogen så har jag upplevt att de allra flesta faktiskt håller med mig, eller i vart fall förstår mitt beslut.

PÅSTÅENDE B: XENON OCH LED ÄR BILLIGARE ÄN HALOGEN!

Detta är förmodligen rätt i sak beroende på hur man räknar. Det som i stort sett alla glömmer bort är att alla i klassen (nästan) redan har halogenextraljus. Dessa ska då ”pensioneras”. Istället ska vi lägga mycket pengar på att köpa en helt ny lösning baserad på LED eller Xenon. 

Denna nya lösning kostar i storleksordning tre till fyratusen kronor (3 000 - 4 000:-). Finns billigare men dessa kommer få eller ingen att köpa. Ska vi hålla ner priset med en klassad lösning så måste vi säkra att den finns tillgänglig i många år framöver, det är nästan omöjligt med LED och Xenon. En frisläppning öppnar för väldigt dyra men också väldigt bra utrustning som då ger den som har råd med detta en klar fördel. Så vill vi INTE ha det i VOC.

Vi är många bilar i vår klass, mer än 700 bilar! Lek med tanken att 400 av dessa skulle tvingas köpa nya extraljus för i snitt 3 500:-/sats … då skulle klassen som helhet lägga ut 1 400 000:- (1,4 miljoner kronor!) på nya extraljus. Jag vill att vi istället lägger alla dessa pengar på att tävla.

PÅSTÅENDE C: SÄKERHETEN ÖKAR MED XENON

Tveksamt argument. Det har körts rally i Sverige under den mörka årstiden ända sedan tiden innan det ens fanns halogenljus. Möjligen kör man lite saktare med något sämre ljus, men det är lika för alla. Begreppen ”rättvist” och ”lika-för-alla” är också det allra viktigaste i en klass som vår som i det närmaste är en enhetsklass.

D. PÅSTÅENDE: DET DISKRIMINERAR ÄLDRE ATT INTE FÅ ANVÄNDA XENON ELLER LED

Jag hör själv till de äldre i klassen. Helt klart är att man får sämre syn med åldern. Men bättre ljus löser inte detta. Den relativa skillnaden mellan en ung och en äldre förare är densamma oavsett ljuskälla. Har för säkerhets skull kontrollerat detta svar med en kompis som är optiker.

MIN SLUTSATS OCH GRUND TILL BESLUTET ATT FORTSATT INTE GODKÄNNA LED/XENON

Min slutsats är att det INTE är 1,4 miljoner väl använda kronor för klassen att godkänna LED/Xenon. Under en normal säsong är extraljusen tända max 30 minuter, ofta mycket mindre än det! Jag vill att klassen istället ska använda dessa pengar till att betala startavgifter, tanka och tävla. Det är så man blir bra rallyförare!

MEN JAG KAN FÖRSTÅS HA FEL!

Självklart kan jag ha gjort en felbedömning! Kanske är det så att en majoritet i klassen faktiskt tycker att det är klokt använda pengar, och därför vill att vi ändrar regeln?

Till er som driver frågan. Samordna er! 

För att ha koll på att det faktiskt är vi i klassen som är de som tycker så behöver i bara ett enkelt mail till vår generella mail vocsverige@gmail.com: 

- Skriv EXTRALJUS i ämnesraden

- Registreringsnummer på er VOC rallybil 

- Namn på ägaren (du som röstar)

- En aktiv mailadress som du går att nå på ... 

- Om du röstar för LED eller Xenon eller vilket som helst av dessa alternativ

Detta så att jag vet att det är bilägaren som är den som slutligt ska betala en eventuell förändring som också är den som tycker. En bil en röst alltså.

Finns det en majoritet för Xenon eller LED så ska vi självklart hitta en lösning på att få in det i vårt reglemente.

Avslutningsvis vill jag förtydliga: Vill ni ha en dialog med mig så är inte FaceBook en effektiv kanal. Jag har förvisso ett FB-konto men det används inte sedan flera år tillbaka. Ni som kommer ihåg GrF-debaclet vet varför. Däremot läser jag alla mail, och svarar på de flesta. Svar av allmänt intresse besvaras också här på vår NOTIS sida.

UPPDATERING 2023-02-08 - LÄGESRAPPORT OCH FÖRTYDLIGANDEN

Vänner, vi är med full fart på väg in i "off-season" för extraljus så jag jag känner ingen stress att stänga omröstningen. Men, röstandet har verkligen avtagit kraftigt de senaste veckorna, bara någon enstaka röst har tillkommit. 

Jag har precis gjort en noggrann sammanställning. I de preliminära siffror som visades hade jag missat att några har flera bilar. Så här ser det ut i detta nu:

- Led/Xenon: 34 röster (70,8%)

- Behåll Halogen: 14 röster (29,2%)

Men! Problemet är deltagandet. Bara 48 av de cirka 700 bilar jag har i registret har röstat, alltså bara knappt 7% av bilarna (nåja, bilarnas ägare då) har röstat. 

Jag använder som bekant inte FaceBook men får återkopplingar ändå. 

Någon hade jämfört det med ett Riksdagsval och kom till slutsatsen att Led/Xenon har vunnit övertygande och ska därför "få bilda regering". Men hen bortser från valdeltagandet. Känner mig tämligen säker på att hen inte har läst Statskunskap. Hade vi haft 7% valdeltagande i ett riksdagsval i Sverige så hade Talmannen hade haft mycket svårt att motivera vem han nominerade till att få försöka bilda regering ... inga liknelser i övrigt.

Det har också lyfts att detta är "en omröstning på Facebook" har jag fått mig meddelat. Det är det ABSOLUT INTE! Den är publicerad här på hemsidan, klassens ENDA officiella organ och en sida som man enligt rallys regelverk som tävlande i VOC är skyldig att hålla sig uppdaterad på precis som man är skyldig att hålla sig uppdaterad på förbundets, SBF´s hemsida. Detta lär vi oss redan då vi tar licensen. 

Att omröstningen sedan återpubliceras på diverse Facebooksidor med mera är förstås bara bra för ytterligare spridning. Återigen, ingen av dessa är ett officiellt organ för klassen. Det är bara klassens hemsida som är det och så har det varit under väldigt många år, långt innan jag tog över klassen senhösten 2010.

Det framstår för mig som att frågan om extraljus är en så kallad ickefråga. En fråga där det flesta faktiskt inte bryr sig. Åsikten "det är okej för mig oavsett vad ni väljer" verkar  vara rådande. Kanske är det till och med så att en stor del av klassen aldrig tävlar i mörker och att frågan därför inte alls är relevant för dem. 

Är det så då kommer det bli omöjligt att få en stor andel av klassen att rösta. Allt detta ska vi förstås ta hänsyn till då vi fattar ett slutligt beslut i frågan. 

Tills dess: Rösta vidare! Och peppa ert eget läger till att skicka in ett svar.

/ VOC Mekonomen Rally - Roger

lördag 24 december 2022

VOC Mekonomen Rally vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

VOC Mekonomen Rally vill så här i årets slut passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Rallyår.

VOC Mekonomen Rally ser tillbaka på ett lite speciellt 2022. Återhämtningen efter Coronapandemin tog längre tid än alla hade trott. Ett förmodat ”uppdämt behov att köra rally” blev istället en sakta stegvis återgång till ett mer normalt läge under säsongen. Vi håller tummarna för att den utvecklingen fortsätter in i 2023. 

Krig i vårt närområde, energikris och en galopperande inflation som gjort allt från resor och drivmedel till övernattningar, däck och bildelar mycket dyrare i ett nafs har förstås en dämpande inverkan på startfälten. 

Samma prisrusning på allt tvingar våra fantastiska och hårdarbetande arrangörer att höja startavgifterna för att överhuvudtaget få ihop budgeten på plus. Dessa höjda avgifter leder i sin tur till ytterligare minskande startfält, helt enkelt en negativ spiral. 

Rimligt att förmoda är att detta skulle slå hårdare på vår klass där det stora flertalet kör helt utan eller med begränsat sponsorstöd. Privat-/familjeekonomin slår så att säga direkt på rallybudgeten. Ökade uppvärmingskostnader, ökad bränslefaktura för privatbilen och ökat matkonto blir hos oss också en direkt belastning för rallyåkandet.

Sett till den bakgrunden så är det starkt att kunna konstatera att vi inte tappat mer procentuellt än andra klasser. Men! Vi är ju en jättestor klass, landets största enskilda så när vi tappar startande så syns det tydligare … 30% av 10 är 3, 30% av 30 är hela 9. 

Trots dessa dystra ord så kan vi se tillbaka på ett år där klassen landade en jättefin SverigeSerie. Och vi kan kan se fram emot ett 2023 då klassen definitivt kommer att göra detsamma. Klassens trettiotredje säsong! Helt unikt i hela rallyvärlden.  

Stort tack också till klassens partners för er uthållighet: Mekonomen förstås men också Släpcenter, KBT Safety, JB Engine, Barth Motorsport, och Thorsells Reklam. Allas ert stöd är ovärderligt. Tack för att ni funnits och finns kvar med ert stöd trots prövningarna vi alla utsatts för de gångna åren.

Vår klass är sedan årtionden en ryggrad för i stort sett varje rallytävling och cup i vårt avlånga land, det ska vi fortsätta att vara. Tillsammans skapar vi framtiden, och framtidens rallyförare. 

Låt oss denna juletid också lyfta våra blickar och skicka en tanke till medmänniskor som lever med krig som sin vardag. Vem hade trott att vi skulle tvingas se krig i Europa år 2022. Dessa medmänniskors dagliga undbäranden är bortom allt vi som levt i fred i mer än 200 år kan föreställa oss. Sett i det ljuset så är ju trots allt våra bekymmer minst sagt av begränsad art.

Med detta vill vi från klassens sida bara önska alla ett riktigt God Jul och ett synnerligen Gott Nytt År.

måndag 21 november 2022

VOC Mekonomen Rally söker Sportchef

Känner du att du vill verka i en härlig grupp ideellt arbetande och engagerade människor i centrum av landets största rallyklass? Känner du för att ansvara för tävlingskalender, snacka med landets finaste rallyarrangörer och att bistå i sponsringsfrågor är ditt gebit. Då är det här uppdraget för dig. 

Det händer jättemycket bakom kulisserna i VOC just nu. Landets största och inte bara landets utan en av världens äldsta och största enskilda rallyklasser är i sanning en pigg åldring, 33 år och stabilt växande det är faktiskt helt unikt för en rallyklass. 

Det som är på väg att ske men som nästan ingen vet något om ännu gör att klassansvarig när allt fallit på plats kommer att behöva sätta mer tid till strategiskt och övergripande arbete. Därför kommer han att behöva växla över en del uppgifter till en ny person i organisationen. 

Det är där du kommer in.

Som Sportchef i VOC kommer du att ha ansvaret för kalendern i SverigeSerien, klassens kronjuvel. Det blir du som från och med nästa säsong för dialogen med arrangörer om vilka tävlingar som ska ingå i serien från och med 2024-års kalender. 

Vi räknar också med att i takt med rallysveriges återhämtning från den Coronabaksmälla som rally fortfarande lider av så kommer även VinterSerie och SommarSerie att komma igång igen och i framtidsperspektivet finns även några spännande och intressanta nysatsningar i klassen.

Du blir spindel i nätet för alla dessa serier samtidigt som du också kommer att spela en avgörande roll för sponsorskontakter kopplade till serierna.

Du kommer att jobba direkt under klassansvarig. Du får det stöd du behöver såväl från honom som från klassens tekniska sida ledd av Teknisk chef och Teknisk Coordinator. Löpande under säsongen kommer du att jobba i tät kontakt med klassens webb- och tabellansvarige. 

Vi tror att du som person har lätt att ta kontakt med nya människor, är social och är bra på att bygga relationer. Du gillar att hålla ordning och reda och kan hålla flera bollar i luften då det bitvis under året är full fart i dessa kontakter. 

Om du känner att det här vore något för dig, skriv några rader om dig själv, varför du känner att du är rätt person för det här spännande uppdraget. Maila in ditt svar på vår generella mail vocsverige@gmail.com och skriv Sportchef i mailrubriken. 

SverigeSerien 2023 - uppdaterad!

Är glad att nu kunna presentera Vännäs med Vännäs Plåt Rallyt går in som tredje vintertävling, ett genrep för klubben två veckor innan VM-tävlingen i samma område. Tävlingen går på toppenvägar helt motsvarande VM men med lite kortare sträckor. 

Tyvärr inte på exakt samma vägar som VM, i så fall hade vi varit tvungna att köra efter VM:et och då fick vi två problem: dels att vädret kan bli lurigt i slutet av februari men främst att vi helt förståeligt har en oerhört tröttkörd klubb efter en urladdningen med att vara huvudansvariga för ett VM-rally.

Nu finns det bara ett "hål" kvar i SverigeSerien 2023. Positivt dialog med en riktig kanontävling pågår och vi hoppas kunna landa de sista detaljerna i närtid. 

Några datum och tekniska detaljer stökade till det i en SverigeSerie som i grunden var klar för länge sedan, men oklarheterna är på väg att rätas ut och vi meddelar förstås så snart vi också fått den sista pusselbiten på plats.

Precis i vanlig ordning så innehåller 2023 års SverigeSerie åtta deltävling. Tävlingar på såväl snö och is som på grus. Precis som vanligt så är tävlingarna spridda över en stor del av vårt vackra rallyland - som sig bör i en huvudserie i landets största och mest spridda rallyklass. Och precis som vanligt så har vår ambition också varit att tidsmässigt få in en lön mellan varje deltävling,viktigt då det är många av oss som kör med liten eller ingen sponsoring. 

Precis som vanligt så kommer toppen i varje förarklass att kunna se fram emot att dela på ett av landets mest dignande prisbord i slutet på säsongen. I år (2022) så fick ALLA som var på prisutdelningen pris. Och totalt så delade vi på priser för mer än 100 000 kronor. Och inför 2023 så jobbas redan nu hårt för ett prisbord som kommer att slå alla tidigare rekord, mer om detta också så snart alla detaljer landat.

Men viktigast av allt … som vanligt innehåller SverigeSerien även 2023 bara jättefina tävlingar.

SverigeSerien 2023

VINTER

Tävling 1 – Torsby, 14 Januari – Finnskogsvalsen 1, DAG

Tävling 2 – Torsby, 14 Januari – Finnskogsvalsen 2, KVÄLL

Tävling 3 – Vännäs, 28 Januari – Vännäs Plåt Rallyt

SOMMAR

Tävling 4 – Ljungby, 6 Maj – Midsommardansen

Tävling 5 – Nora, 10 Juni – Noratrofén

Tävling 6 – TBA

Tävling 7 – Laxå, 26 Augusti – Laxå Rallyt

Tävling 8 – Eskilstuna, 23 September – EMK Kannan

NOT: Gällande TBA (To Be Announced). Hösten kommer att kompletteras med antingen en tävling i augusti eller en i oktober, dialoger pågår.

/ VOC Mekonomen Rally - Roger & Lotta med organisation

Den här sidan kommer att uppdateras så snart frågetecknen är uträtade.