söndag 15 januari 2023

VIKTIGT: LED, Xenon eller traditionell Halogen i VOC - läs och rösta!

 

En diskussion pågår återigen i sociala media om varför inte Xenon- och/eller LED-extraljus är godkända i VOC. Därför publicerar jag detta inlägg igen, det har legat ute tidigare men då har jag fått väldigt få svar = väldigt lite intresse från klassen i stort. 

Jag vill här klargöra några saker och bemöta några argument som jag snappat upp från debatten.

PÅSTÅENDE A: ROGER LYSSNAR INTE! 

Detta vill jag bestämt säga emot. Jag lyssnar engagerat på vad som sägs och försöker i samråd med organisationen att ta så kloka beslut som möjligt för klassen som helhet och över tid. 

Det hävdas på vissa håll att jag har en majoritet av klassen emot mig i den här frågan. Det är inte alls min bild! Tvärtom så har jag pratat med många om frågan och när jag fått möjlighet att förklara varför jag envist håller kvar vid traditionell halogen så har jag upplevt att de allra flesta faktiskt håller med mig, eller i vart fall förstår mitt beslut.

PÅSTÅENDE B: XENON OCH LED ÄR BILLIGARE ÄN HALOGEN!

Detta är förmodligen rätt i sak beroende på hur man räknar. Det som i stort sett alla glömmer bort är att alla i klassen (nästan) redan har halogenextraljus. Dessa ska då ”pensioneras”. Istället ska vi lägga mycket pengar på att köpa en helt ny lösning baserad på LED eller Xenon. 

Denna nya lösning kostar i storleksordning tre till fyratusen kronor (3 000 - 4 000:-). Finns billigare men dessa kommer få eller ingen att köpa. Ska vi hålla ner priset med en klassad lösning så måste vi säkra att den finns tillgänglig i många år framöver, det är nästan omöjligt med LED och Xenon. En frisläppning öppnar för väldigt dyra men också väldigt bra utrustning som då ger den som har råd med detta en klar fördel. Så vill vi INTE ha det i VOC.

Vi är många bilar i vår klass, mer än 700 bilar! Lek med tanken att 400 av dessa skulle tvingas köpa nya extraljus för i snitt 3 500:-/sats … då skulle klassen som helhet lägga ut 1 400 000:- (1,4 miljoner kronor!) på nya extraljus. Jag vill att vi istället lägger alla dessa pengar på att tävla.

PÅSTÅENDE C: SÄKERHETEN ÖKAR MED XENON

Tveksamt argument. Det har körts rally i Sverige under den mörka årstiden ända sedan tiden innan det ens fanns halogenljus. Möjligen kör man lite saktare med något sämre ljus, men det är lika för alla. Begreppen ”rättvist” och ”lika-för-alla” är också det allra viktigaste i en klass som vår som i det närmaste är en enhetsklass.

D. PÅSTÅENDE: DET DISKRIMINERAR ÄLDRE ATT INTE FÅ ANVÄNDA XENON ELLER LED

Jag hör själv till de äldre i klassen. Helt klart är att man får sämre syn med åldern. Men bättre ljus löser inte detta. Den relativa skillnaden mellan en ung och en äldre förare är densamma oavsett ljuskälla. Har för säkerhets skull kontrollerat detta svar med en kompis som är optiker.

MIN SLUTSATS OCH GRUND TILL BESLUTET ATT FORTSATT INTE GODKÄNNA LED/XENON

Min slutsats är att det INTE är 1,4 miljoner väl använda kronor för klassen att godkänna LED/Xenon. Under en normal säsong är extraljusen tända max 30 minuter, ofta mycket mindre än det! Jag vill att klassen istället ska använda dessa pengar till att betala startavgifter, tanka och tävla. Det är så man blir bra rallyförare!

MEN JAG KAN FÖRSTÅS HA FEL!

Självklart kan jag ha gjort en felbedömning! Kanske är det så att en majoritet i klassen faktiskt tycker att det är klokt använda pengar, och därför vill att vi ändrar regeln?

Till er som driver frågan. Samordna er! 

För att ha koll på att det faktiskt är vi i klassen som är de som tycker så behöver i bara ett enkelt mail till vår generella mail vocsverige@gmail.com: 

- Skriv EXTRALJUS i ämnesraden

- Registreringsnummer på er VOC rallybil 

- Namn på ägaren (du som röstar)

- En aktiv mailadress som du går att nå på ... 

- Om du röstar för LED eller Xenon eller vilket som helst av dessa alternativ

Detta så att jag vet att det är bilägaren som är den som slutligt ska betala en eventuell förändring som också är den som tycker. En bil en röst alltså.

Finns det en majoritet för Xenon eller LED så ska vi självklart hitta en lösning på att få in det i vårt reglemente.

Avslutningsvis vill jag förtydliga: Vill ni ha en dialog med mig så är inte FaceBook en effektiv kanal. Jag har förvisso ett FB-konto men det används inte sedan flera år tillbaka. Ni som kommer ihåg GrF-debaclet vet varför. Däremot läser jag alla mail, och svarar på de flesta. Svar av allmänt intresse besvaras också här på vår NOTIS sida.

UPPDATERING 2023-02-08 - LÄGESRAPPORT OCH FÖRTYDLIGANDEN

Vänner, vi är med full fart på väg in i "off-season" för extraljus så jag jag känner ingen stress att stänga omröstningen. Men, röstandet har verkligen avtagit kraftigt de senaste veckorna, bara någon enstaka röst har tillkommit. 

Jag har precis gjort en noggrann sammanställning. I de preliminära siffror som visades hade jag missat att några har flera bilar. Så här ser det ut i detta nu:

- Led/Xenon: 34 röster (70,8%)

- Behåll Halogen: 14 röster (29,2%)

Men! Problemet är deltagandet. Bara 48 av de cirka 700 bilar jag har i registret har röstat, alltså bara knappt 7% av bilarna (nåja, bilarnas ägare då) har röstat. 

Jag använder som bekant inte FaceBook men får återkopplingar ändå. 

Någon hade jämfört det med ett Riksdagsval och kom till slutsatsen att Led/Xenon har vunnit övertygande och ska därför "få bilda regering". Men hen bortser från valdeltagandet. Känner mig tämligen säker på att hen inte har läst Statskunskap. Hade vi haft 7% valdeltagande i ett riksdagsval i Sverige så hade Talmannen hade haft mycket svårt att motivera vem han nominerade till att få försöka bilda regering ... inga liknelser i övrigt.

Det har också lyfts att detta är "en omröstning på Facebook" har jag fått mig meddelat. Det är det ABSOLUT INTE! Den är publicerad här på hemsidan, klassens ENDA officiella organ och en sida som man enligt rallys regelverk som tävlande i VOC är skyldig att hålla sig uppdaterad på precis som man är skyldig att hålla sig uppdaterad på förbundets, SBF´s hemsida. Detta lär vi oss redan då vi tar licensen. 

Att omröstningen sedan återpubliceras på diverse Facebooksidor med mera är förstås bara bra för ytterligare spridning. Återigen, ingen av dessa är ett officiellt organ för klassen. Det är bara klassens hemsida som är det och så har det varit under väldigt många år, långt innan jag tog över klassen senhösten 2010.

Det framstår för mig som att frågan om extraljus är en så kallad ickefråga. En fråga där det flesta faktiskt inte bryr sig. Åsikten "det är okej för mig oavsett vad ni väljer" verkar  vara rådande. Kanske är det till och med så att en stor del av klassen aldrig tävlar i mörker och att frågan därför inte alls är relevant för dem. 

Är det så då kommer det bli omöjligt att få en stor andel av klassen att rösta. Allt detta ska vi förstås ta hänsyn till då vi fattar ett slutligt beslut i frågan. 

Tills dess: Rösta vidare! Och peppa ert eget läger till att skicka in ett svar.

/ VOC Mekonomen Rally - Roger