onsdag 6 september 2023

Förändringar i reglemente gällande bilar med B23-motor

 


VOC Mekonomen Rally inför förändring i Basreglemente och möjliggör därmed förändring på motor för äldre bilar då tillgång på motorkomponenter för B23 är en bristvara.

Ändringar berör bilar fram till 88A utgåva och möjliggör motorbyte, ändring/uppdatering. OBS! Bilar utrustade med B230 och Bosch 2,4 insprutning berörs ej av ändringen.

•  Samtliga 240-740 tillåts byta till nyare motorspecifikation i enlighet med: Tekniskt reglemente 740/940, 
   Punkt 3 Drivsystem, 3.1 Motor - Komplett B230 motor inklusive elsystem, insprutning och grenrör –     
   kort och gott inklusive alla tillhörande komponenter.

•  Samtliga 240-740 Utrustade med B23 och K-Jektronic tillåts byta motorblock från B23 och ersätta med 
   B230. Komponenter för detta ska i sin helhet överensstämma med blockutförande. Svänghjul och 
   fördelare från B23 får användas.  

•  Punkt 3.1.5 Trimsats i Basreglemente utgår.

Förändringen är i enlighet med vårt regelverk idag publicerad i form av Bulletin (se avdelning REGLER). Denna är, återigen med hänvisning till vårt reglemente, i-och-med sitt utfärdande överordnad Basreglementet på de punkter ändringarna gör att de båda publikationerna står i motsats till varandra.  
       
På förekommen anledning gör vi därför följande förtydligande. Ändringarna är väsentliga för regelverket och gäller därför med omedelbar verkan. 

/ 2023-09-06 - VOC Mekonomen Rally - rf