onsdag 19 juli 2023

Öppet svar till Ted och Katarina Malm


Jag använder själv inte Facebook sedan hetsjakten på mig baserad på det mediet i samband med GrF-bråket 2012/2013. Men jag har fått mig tilldelat ett långt inlägg där jag förstår att ni tagit illa vid er av ett citat i efterreportaget till Slottssprinten som jag skrivit.

Först och främst. Det var inte alls min mening att såra er. Jag är oerhört imponerad av det jobb ni lägger ner för och på rally trots din sjukdom och trots er dotters belägenhet, Ted. Allra mest imponerad är jag av den energi du har i ditt tillstånd till trots. Det är obegripligt imponerande. Jag har själv en mor som dog i cancer 58-år ung så jag om någon vet att frukta stora C. Har också full förståelse för vilket fantastiskt jobb Katarina lägger ner för att få det att fungera rent praktiskt. Respekt!

Hade jag fått göra, skriva om, med vetskap om hur du skulle ta emot min text så hade jag inte skrivit som jag gjorde. Men så fungerar ju inte vare sig världen eller sociala media så i det avseendet kan jag inte annat än be om offentlig ursäkt. Återigen, det var aldrig min mening att såra någon. 

Måste också påpeka att det inte alls är en stor del av texten, det är ett citat i ett väldigt långt efterreportage till tävlingen. Att rycka ut precis det citatet och dessutom tolka in saker i det som varken står där eller som var avsedda i någon slags undermening är att rycka saker helt ur sitt sammanhang. 

Jag hade lyft aspekten VEC kontra SverigeSerie redan i införreportaget till tävlingen och var därför i någon mån tvungen att svara på min egen ställda fråga.

Många som kommenterar har säkert bara läst ditt inlägg/svar och citatet, dvs inte läst hela min text. Då kan jag förstå att det blir alldeles tokigt.

Måste också påpeka att jag absolut inte nedvärderat någon i vår egen klass. Tvärtom konstaterade jag att det var stentufft mellan VOC-åkare som kör SverigeSerien och de som mer har fokus på Svenska Rallycupen. Liksom att några kommer från att inte ha haft fokus på någon serie till att imponera stort. Inte heller har jag kritiserat Katarina någonstans. I efterreportaget har jag för vana att även ta med CoDrivern det var i den aspekten liksom ”högerstol i att driva cupen” som Katarina var omnämnd. Jag och Lotta är ju i exakt samma situation själva. 

Återigen, läser man hela min text så…

Detta sagt. Du håller en ganska hög profil, Ted. Med det följer att man också får tåla en viss kritik. Du har själv spelat ut VEC mot SverigeSerien och också kritiserat mig och inte minst mina beslut kring VOC´s reglemente med väldigt hårda ord vid många tillfällen.

Vi har såvitt jag kan förstå och se ett faktiskt och stort problem med VEC som ingen vill kännas vid. Jag har påtalat det vid flera tillfällen direkt till dig och även till förbundet. Ni kör cupen utomlands på den generella dispens som vi (VOC genom Carleric redan på hans tid) har förhandlat fram med Tyskland, Belgien, Holland, Danmark och Norge för vårt reglemente. Men ni gör det utan att helt och fullt följa det reglemente som ligger till grund för undantaget. Det är mycket problematiskt. 

Man kan inte själv skapa upplättande (friskrivande) undantag från ett reglemente och ända påstå att dispensen fortsatt gäller. 

Särskilt problematiskt blir det då man låter Volvobilar i GrF delta baserat på på samma undantag, dvs bilar på ett helt annat reglemente än det som dispensen gäller. Dessutom ett nationellt svenskt reglemente inte ett internationellt, men bilar som man av helt förståeliga skäl inte kan skilja från en VOC vid besiktning i de berörda länderna då de är mycket lika varandra. 

Jag ser framför mig stora problem om det skulle inträffa en olycka utomlands med en bil som egentligen inte är tillåten att delta. En nationell bil från Sverige i en internationell tävling utan gällande dispens för sin klass eller enskilda bil.

Att ingen bryr sig om denna väsentliga fråga har fått mig frusterad. Och också lite irriterad på dig Ted i egenskap av ansvarig för VEC, ansvarig för att ni agerar på det här sättet - det måste jag erkänna.

Men! Den frustrationen ska inte gå ut över er Ted och Katarina på ett mer personligt plan. Så uppfattade du uppenbarligen min jämförelse och det ber jag återigen om ursäkt för.

Jag tar gärna ett nytt telefonsamtal med dig Ted så att vi får reda ut de problem vi faktiskt har.

/ VOC Mekonomen Rally - Roger, klassansvarig

  070-661 95 99