onsdag 7 mars 2012

Angående nya regler om rattlås

Från februari så gäller nya regler från Trafikverket generellt som säger att rattlås skall fungera. Men, vi standardrallybilar har åstadkommit ett undantag bekräftat av Trafikverket och som numera finns inskrivet i besikningshandboken som alla besiktningstekniker har tillgång till. 

I undantaget slås fast att om inte rattlåsets delar demonterats, dvs om de fortfarande finns kvar, så ska det fungera. Men! Om det demonteras helt så är detta helt okej enligt vårt undantag och behöver alltså inte ha funktion.

Får du problem hänvisa alltså till handboken och vårt tydliga undantag. Och om detta inte hjälper, kontakta oss.

Vill du ta bort rattlåsfunktionen måste du därför numera helt demontera rattlåsets innanmäte och inte bara kapa/slipa ner kolven.

ÅTERPUBLIKATION OCH UPPDATERING AV TIDIGARE NYHET EFTERSOM ATT FRÅGOR FORTSATT KOMMER ANGÅENDE DETTA

/ VOC - Roger