tisdag 12 juni 2018

Ny roll i VOC-organisationen


Vi har nöjet att välkomna Conny Nilsson från Arvika och MK Team Westom som en ny kugge på en helt nyskapad roll i VOC-organisationen.

Många av er känner Conny för hans stora engagemang i RX där han är både tävlingsledare och domare, och inte minst är sittande ordförande i SBF´s RX utskott. Även i Folkracearrangemang är han en ofta sedd profil med flera roller.

Men, trots allt detta ligger hans grund i Rally och inte minst är hans kunskap om VOC väldigt stor. Därför är vi extra stolta att ha kunnat engagera honom i vår klass.

Hans roll kommer i huvudsak att vara Teknisk Koordinator där han blir min, och klassens tekniskt huvudansvarige Björn Kallins, högra hand då det gäller konkreta reglementesfrågor. Och även om det är jag som även fortsatt har huvudansvaret för våra reglementen och för dialogen med förbundet så kommer det att bli Conny som faktiskt skriver förändringar i vårt reglemente.

Med förändringen kommer vi att få bättre fart i jobbet med att få nödvändiga ändringar skrivna och publicerade.

Denna fart i förändringar är väldigt viktigt även om VOC (och jag!) som alla vet är mycket försiktig med att förändra i våra reglementen. Alltför många klasser i både Rally och RX har förändrat sig själva mer eller mindre till döds. I den goda ambitionen att gå de aktiva till mötes har reglementesansvariga fört in ändringar utan att se helheter, inte heller har de sett alla kostnader och ofta inte heller insett de långsiktiga konsekvenserna av ändringarna - och till slut har allt blivit för dyrt!

Även om vi nu har Conny på plats så lovar vi i organisationen gemensamt att detta INTE kommer att hända i VOC, Sveriges bästa rallyklass.

Conny kommer också att vara extra resurs som ytterligare tekniker i vår mycket livaktiga region VÄSTRA men detta engagemang kommer av tidsskäl och hans engagemang i RX och FR främst att koncentreras till vistesäsongen.

Välkommen Conny!

/ VOC Mekonomen Rally - Roger

NOT: Kontaktuppgifter till Conny publiceras inom kort på avdelning KONTAKTER