lördag 19 januari 2013

SS 2 Österbom 19,4 km

Efter en kort service på 15 min går det ut på dagens andra, och längsta sträcka, Österbom.  En klassisk sträcka som innehåller det mesta. Eftersom att snövallarna i år inte är särskilt höga kan man lockas att gena, men på just denna sträcka kan det straffa sig då det finns en del stenar i kanterna som kan ställa till det.